Home

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

    งานป้องกันปราบปราม    
     1 02    
    พ.ต.ท.ธงชัย  รักวิชา    
    รอง ผกก.ปป    
     1 03    
    พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ  ท้าวบุตร    
    สวป.ฯ    
         
    ธุรการป้องกันปราบปราม    
     015    
    ด.ต.สุรชัย  บาบุญ    
    ผบ.หมู่(สส.)ฯ    
         
    พลขับ    
     016    
    จ.ส.ต.กฤษฎา  หาแก้ว    
    ผบ.หมู่(ป)ฯ    

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 13:02 น.)

 
ผู้บริหารสถานี
 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผาขาว
 
   k1  
 
พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย