Home

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

  งานฝ่ายอำนวยการ  
  k05  
  พ.ต.ต.หญิง ปรียาภัทร์  มูลสุวรร์  
  สว.อก.ฯ  
  งานธุรการกำลังพล/ส่งกำลังบำรุง  
 010    011
ด.ต.สมพร  กล้ารอก   ด.ต.อิสสระ  ไทยอ่อน
  งานนโยบายแลแผน  
  012  
  ด.ต.ณรงค์  อินทมาตย์  
  งานการเงิน  
013   014
ด.ต.ธีรศักดิ์  คำสิงห์   ด.ต.หญิง พรนภา  ภูหัวดอน
     

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 13:06 น.)

 
ผู้บริหารสถานี
 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผาขาว
 
   k1  
 
พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย