Home

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

 

สิบเวร / ประชาสัมพันธ์

 
 037    038
 

ด.ต.ทรงศักดิ์ ชาพิภักดิ์

   

ด.ต.ศักดิ์ชัย พวงศรี

 

ยาม / คุมผู้ต้องหาบนสถานี

 
039 040 041

ด.ต.ประสิทธิ์ รินทะรึก

ด.ต.สมนึก สุดหอม

จ.ส.ต.พิชัย นาเมืองจันทร์  

 
ผู้บริหารสถานี
 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผาขาว
 
   k1  
 
พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย